Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

 

Хотіна Тетяна Михайлівна

спеціаліст "Першої кваліфікаційної категорії"

 

Графік роботи соціального педагога

Дні тижня

Інтервали робочого часу

Види роботи

Понеділок

8.00 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 14.00

14.00 – 16.20

Методична робота

Обідня перерва

Консультування учнів, педагогів, батьків

Заняття з учнями

Вівторок

8.00 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 14.00

14.00 – 16.20

Організаційна робота

Обідня перерва

Консультування учнів, педагогів, батьків

Заняття з учнями

Середа

8.00 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 14.00

14.00 – 16.20

Робота з громадськістю

Обідня перерва

Консультування учнів, педагогів, батьків

Заняття з учнями

Четвер

8.00 – 16.20

12.00 – 12.20

 

Методичний день

П’ятниця

8.00 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 14.00

14.00 – 16.20

Робота з документацією

Обідня перерва

Консультування учнів, педагогів, батьків

Заняття з учнями

10-12 жовтня

12-14 березня

14.00 - 17.00

14.00 – 17.00

Громадський огляд умов проживання учнів гімназії

 

 

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності соціального педагога є:

1. Організація взаємодії учнів, учителів, батьків у системі "людина-людина”, "людина-організація”, "людина-соціум”.

2. Організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи.

3. Прогнозування процесу виховання із врахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.

4. Організація заходів превентивного напрямку.

5. Захист прав та інтересів учнівської молоді.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

1. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді.

2. Здійснює посередництво між школою і освітніми та державними установами, сім”єю, громадськими організаціями, відділами соціального захисту, органів територіального самоврядування, організовує їх взаємодію з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.

3. Проводить соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах.

4. Сприяє участі школярів у науковій, художній, технічній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

5. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.

6. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об"єднанням, угрупованням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.

7. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

8. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

9. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

10.Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

11.Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж.

12.Забезпечує захист прав дітей в суспільстві, надає допомогу в період соціального і професійного самовизначення особистості, дбає про соціальну адаптацію молоді.

13.Сприяє подоланню особистісних та міжособистісних конфліктів.

14.Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи з дітьми.

15.Надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують підтримки чи реабілітації, а також дитячим та молодіжним організаціям.

16.Займається превентивним вихованням.

17.Здійснює корекцію відхилень у поведінці дітей та учнівської молоді.

18.Проводить соціально-психологічне обстеження, надає консультативну допомогу дітям, батькам та вчителям.

19.Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

3. ПРАВА

Соціальний педагог має право на:

1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

2. Знайомство зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3. Захист своїх інтересів самостійно і (чи) через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов”язаного з порушенням норм професійної етики.

4. Самостійний вибір пріорітетних напрямків роботи з огляду на власну кваліфікацію і потреби школи.

5. Захист професійної честі і гідності.

6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

7. Підвищення кваліфікації та проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

8. Відмову від виконання розпоряджень адміністрації в тих випадках, коли ці розпорядження протирічать професійній етиці чи функціональним обов”язкам соціального педагога.

9. Розподіл свого робочого часу у відповідності з тривалістю робочого тижня, нормами затрат часу на виконання різних видів роботи, своїм планом роботи та потребами школи.

 

Батькам про відповідальність по утриманню,

вихованню та навчанню неповнолітніх

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Ст. 51. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

Ст. 52. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується за законом.

Ст. 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Ст. 68. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Ст. 141. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою...Захист прав та інтересів неповнолітніх дітей лежить на їх батьках...

Ст. 150. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я , фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Ст. 155. Батьківські права не можуть здійснюватись всупереч інтересам дитини.

При неналежному виконанні батьками (одним з них) батьківських обов'язків або при зловживанні батьківськими правами діти вправі звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади або безпосередньо до суду (якщо вона досягла 14 років).

Ст. 164. Батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде встановлено, що він (вона): не забрали дитину з пологового будинку або з  іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявили щодо неї батьківського  піклування;  ухиляються  від виконання  своїх  обов'язків  по  вихованню дитини, жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засудженні за вчинення умисного злочину щодо дитини. Позбавлення батьківських  прав      провадиться  тільки  в  судовому    порядку.

Ст. 166. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язків по утриманню дитини.

Ст. 170. Суд може прийняти рішення про відібрання дитини від батьків і передачу її на опікування органів опіки і піклування незалежно від позбавлення від батьківських прав, якщо, залишення дитини в осіб, у яких вона перебуває, небезпечне для неї. У виняткових випадках при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини, орган опіки і піклування вправі прийняти рішення про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, на вихованні яких вона фактично перебуває.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

1.  Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2.   На кожного з батьків покладається   однакова  відповідальність   за  виховання, навчання і розвиток дитини.

3.   Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

-  Сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

-  Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ст. 180. За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).

Ст. 184.4.1.   Систематичне  ухилення   від   виконання  обов'язків   щодо   забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Ст. 184.4.3. За   вчинення неповнолітнім у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про Адміністративні правопорушення.

Ст. 184.4.4. До неповнолітніх, які не досягай   14-16 років   і   відповідно до   ст..   122 Кримінального  кодексу  не  є  суб'єктами  злочину  і  не  можуть  нести  кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст.. 23 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративну відповідальність.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ст. 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Ст. 167. Зловживання опікунськими правами

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Ст. 303. Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією

ч.З. Дії вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.

Ст. 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 

Типи батьківського виховання

Авторитарний

Здатність задовольняти потреби  дитини - низька.  Рівень вимог до дитини - високий.

Авторитетний

Здатність задовольняти потреби  дитини-висока.

Рівень вимог до дитини - високий.

Індиферентний (байдужий)

Здатність задовольняти потреби дитини- низька.

Рівень вимог до дитини - низький.

Дозволений

Здатність задовольняти потреби  дитини-висока.

Рівень вимог до дитини - низький.

 

Авторитарний - батьки, які віддають перевагу наказам та насильству, стикаються з опором дитини у вигляді обману, лицемірства, спалахів грубості, а іноді ненавистю. Безоглядна авторитарність батьків, ігнорування інтересів і думок  дитини, систематичне позбавлення права голосу при вирішенні її питань – є гарантією серйозних нев дач формування здорової особистості, появі внутрішніх комплексів.

Дозволений - батьки забезпечують задоволення всіх потреб  дитини, захищають її від будь яких турбот, зусиль і труднощів, приймаючи їх на себе. Активне формування особистості дитини відходить  на другий план. У  результаті - такі діти виявляються непристосованими до життя в колективі, у них відсутні самостійність, впевненість, ініціатива.

Індиферентний (байдужий) - така позиція характеризується низьким рівнем вимогливості та слабкою реакцією на потреби  дитини, віддаючи перевагу іншим справам. Нерідко такі діти знаходять «небайдужих» до них друзів в компанії де вживаються алкоголь, наркотики.

Авторитетний - батьки послідовні щодо своїх вимог та контролю. Дитина має можливість відчути себе особистістю, з правом власної думки, яке поважають. У такій сім’ї дитина відчуває розуміння та любов. Це значно зменшує ризик появи шкідливих звичок та проблем у житті. 

 

 

 

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Погода у Варві
Друзі сайту

Название сайта


Название сайта


Название сайта


Название сайта
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz