Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Я - член Профспілки працівників освіти і науки

 

Профспілка працівників освіти і науки України сьогодні - це впливова в Україні громадська організація, яка об'єднує у своїх рядах біля двох мільйонів працівників освіти та студентів. Вона представляє, захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси своїх членів, веде невпинну боротьбу за підвищення рівня життя, оплати праці працівників галузі. Своєї мети профспілка домагається шляхом переговорів, укладання колективних договорів та угод в інтересах працівників галузі. Один з пріоритетних напрямів у діяльності Профспілки - реалізація Національної доктрини розвитку освіти в Україні, відстоювання Конституційних засад безоплатної освіти. Працівники освіти і науки України об'єдналися у спілку, щоб зміцнити свою професійну солідарність, взаємодопомогу і співпрацю профспілкових організацій.

      Центральний комітет Профспілки, фахівці його виконавчого апарату беруть активну участь у розробці пропозицій до законодавчих, інших нормативно-правових актів, що зачіпають соціально-трудові права освітян. За участю Профспілки практично завершено створення у державі законодавчого поля, яке урегульовує діяльність установ і закладів освіти, визначає соціальний статус педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі. У структурі виборних органів Профспілки діють юридична служба, технічна інспекція праці. Вони здійснюють громадський контроль за дотриманням в галузі трудового законодавства, створенням в установах і закладах освіти належних умов праці, навчання, дотриманням безпеки життєдіяльності.

     З 1996 року Профспілка - активний учасник міжнародного профспілкового руху. В умовах інтеграційних процесів у міжнародному профспілковому освітянському русі Профспілка працівників освіти і науки України стала членом міжнародного профспілкового об’єднання - Інтернаціоналу освіти.

Якщо ти є членом Профспілки працівників освіти і науки України

 Вступаючи до Профспілки працівників освіти і науки України Варвинської районної гімназії ти усвідомлюєш, що стаєш членом організації, яка відстоює твої трудові, соціальні, економічні права та інтереси в державних, господарчих, політичних, громадських органах і організаціях.

 Тому, хто працює, продає свою робочу силу, знання, вміння, професійні здібності, потрібен захист його законних прав.

 Здавна наймані працівники об'єднувались у професійні спілки, щоб заявити та відстояти свої інтереси, захистити себе від намірів роботодавців розв'язати за рахунок трудящих свої проблеми.

 Немає профспілки - немає захисту трудових, соціально - економічних прав та інтересів кожного з нас.

 Це головні цілі і завдання всіх професійних спілок, незалежно від того, як вони себе називають.

 Інших форм об'єднання цивілізоване суспільство ще не придумало.

Немає профспілкової організації - немає профкому.

 А відповідно немає юридичної особи, яка б виступала від трудового колективу:

 - у ході переговорів з адміністрацією;

 - у взаємовідносинах з органами державної влади;

 - у ролі позивача в судових органах;

- у стосунках з іншими організаціями тощо.

Немає профкому - немає Колективної Угоди

 Лише член профспілки:

 - не може бути звільнений з роботи без згоди на те  профспілкового комітету;

 - має право на отримання безкоштовної юридичної допомоги в профспілкових органах;

 - має право на безкоштовний захист при порушенні адміністрацією:

 - трудового або житлового законодавства;

 - зобов'язань колективного договору;

-  справедливості в оплаті праці та преміювання;

 - компенсаційних виплат та доплат;

 - може користуватися безкоштовним представництвом представництвом  своїх інтересів у комісіях по трудових спорах та в народному суді.

 Тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати труднощі!

МІЦНІСТЬ ТВОЄЇ ПРОФСПІЛКИ - У ТВОЇЙ ОСОБИСТІЙ АКТИВНОСТІ ТА ПРИНЦИПОВІЙ ПОЗИЦІЇ!

ТВОЯ ПРОФСПІЛКА - ТВОЯ ОПОРА ТА ЗАХИСТ!  В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!

Мотивація членства в профспілці:

- захист працівника у разі його звільнення з роботи;

 - встановлення на виробництві безпечних та нешкідливих для здоровя умов;

 - одержання гідної оплати праці;

 - доступ до спеціальних програм оздоровлення, організаці дозвілля й літнього відпочинку для членів профспілки та їх дітей;

 - право на матеріальну допомогу з коштів профбюджету чи каси взаємодопомоги, яка діє при профкомі;

 - безкоштовна юридична допомога;

 - захист працівника у разі виникнення трудового конфлікту між ним і роботодавцем.

ЛИШЕ СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА МАЄ МОЖЛИВІСТЬ СПІЛКУВАТИСЬ ІЗ РОБОТОДАВЦЕМ НА РІВНИХ, ДОМАГАТИСЯ ПРИЙНЯТИХ УМОВ І ОПЛАТИ ПРАЦІ
Перевага членства в профспілках профспілки захищають у разі:

 - загрози скорочення;

 - незаконного звільнення;

 - невиплати заробітної плати;

 - порушення норм та умов праці.

профспілки контролюють:

 - дотримання трудового законодавства;

 - дотримання законодавства про охорону та безпеку праці;

 - виконання умов колективного договору;

 - виконання Генеральної, галузевої та регіональної угод.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКИМИ СЛІД КЕРУВАТИСЯ ПРОФКОМУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

Кодекс законів про працю України:

-Трудовий договір в закладах освіти та його правове регулювання

 • Робочий час і час відпочинку в закладах освіти

-Трудова дисципліна

- Індивідуальні трудові спори

-Державне соціальне страхування

Закон України «Про відпустки»:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам, педагогічним, науково
 • педагогічним та науковим працівникам навчальних закладів та установ освіти»

Закон України «Про колективні договори і угоди»:

    - Порядок і строки укладення колективних договорів в закладах освіти

 • Роль профкомів у забезпеченні виконання колдоговорів
 • Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України
 • Угода між Головним управлінням освіти і науки чернігівської обласної державної адміністрації і чернігівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України

Закон України «Про оплату праці»:

 • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН України No 102 від 15.04.1993)
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом МОН України No 930 від 06.10.2010

 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

Конституція України:

 Стаття 27 «Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»

Стаття 68 Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Закон України «Про освіту»:

Стаття 51. п.1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

     -безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Стаття 57. п.1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

     -належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування.

Закон України «Про загальну середню освіту»:

Стаття 22. п.1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

Закон України «Про охорону праці»:

Стаття 43. За порушення законодавства про охорону праці, невиконання

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.

Закон України "Про цивільну оборону України":

Частина перша преамбули

     "Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування".

 

Кодекс законів про працю України:

Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

     1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

     2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

     3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

     4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. (Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938 -11 від 27.05.88; Законом N 3694 - 12 від 15.12.93).

Інші законодавчі та нормативні документи про охорону праці:

 • Закон України «Про пожежну безпеку»;
 • Закон України «Про дорожній рух»;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад: (п.74 Учні (вихованці) загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:
  • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці).
 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);
 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Затверджено наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98р. No348/70);
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН України від 01.08.2001р. No563, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України N782 від 20.11.2006);
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки No1365від 07.10.2013 р.)
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці (Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005р. N 15 зі змінами від від 16.11.2007р)

 

 

Гімн

Коли неправди біль стискає горло,

Порушений закон, до розпачу лиш крок –

Людина йде з надією у серці

Шукати захисту до профспілок

 

Приспів:

Профспілки України, укріпляємо ряди.

Наша сила у єднанні на шляхах боротьби.

Ми за право на працю, соціальні права,

Ми за право народу на достойне життя.

 

Не треба гнутись, бить землі поклони,

Нас міліони, ми – знедолених оплот!

На заклик станем в маршові колони,

За нами правди сила і народ.

 

Приспів:

Людина праці щоб була в повазі –

Хай голос профспілок луна, як віщий дзвін!

Бездушності, свавіллю і зневазі

Відверто і рішуче кажем: «Ні!

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Погода у Варві
Друзі сайту

Название сайта


Название сайта


Название сайта


Название сайта
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz