Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2017 » Травень » 4 » Юридична консультація
18:21
Юридична консультація

ЗАКОННІ ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ УЧИТЕЛЯ

Кожен має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України.) Яким чином вчитель може практично забезпечити собі це право? Про цілком законний додатковий заробіток, цілком законні шляхи збільшення доходу та інше — у сьогоднішній темі.

Про підприємницьку діяльністьта законодавчі обмеження

Багатьох цікавить питання, чи може вчитель стати підприємцем (тобто зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності) — фізичною особою? На сьогодні процедура державного реєстрування фізичної особи-підприємця певною мірою спростилась. Не потрібно платити реєстраційний збір. Потрібно заповнити, відповідну форму заяви та подати її до Реєстраційної служби за місцем реєстрації. Так само можна припинити підприємницьку діяльність.

Але «підводним каменем» може стати змінене податкове законодавство. Якщо 2014 року було 6 груп платників єдиного податку, то на сьогодні кількість груп зменшено. Діставши статус підприємця, доведеться вести податкову звітність (або особисто опанувати практичні особливості подат-кового законодавства та бухгалтерського обліку, або наймати бухгалтера та юриста для ведення звітності та супроводження укладання договорів тощо). Усе це може бути актуальним для тих, хто припинив трудові відносини в освіті, тобто вже перебуває на пенсії.

Для педагогів та вчителів, що працюють, варто звернути увагу на антикорупційні законодавчі обмеження для здійснення підприємницької діяльності. Заборонено вести підприємницьку діяльність не тільки державним службовцям, які мають відповідні категорії та ранги, передбачені Законом «Про державну службу». Виконуючи функції держави, у тому числі у комунальному закладі освіти на території адміністративно-територіальної одиниці місцевого самоврядування (в загальноосвітній школі), педагогічні працівники (серед іншого) повинні виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни (ст. 56 Закону «Про освіту»).

Таким чином, вчителі є особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або міс¬цевого самоврядування: посадові особи юридичних осіб публічного права, (ч. 1 ст. 4 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», діє до 26.04.2015р.)

Аналогічне обмеження для здійснення підприємницької діяльності міститься у ст. З Закону «Про запобігання корупції» (набуває чинності 26.04.2015р.)

Права та державні гарантії для педагогічних працівників

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають (серед іншого) право на:

• вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

• індивідуальну педагогічну діяльність;

• користування подовженою оплачуваною відпусткою;

• забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

• придбання для тих, хто працює у сільській місцевості, основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;

• одержання службового житла тощо.

Держава (серед іншого) забезпечує педагогічним працівникам:

• правовий, соціальний, професійний захист;

• надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

• компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;

• призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

• встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

• виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10 %, понад 10 років — 20 %, понад 20 років — 30 %;

• надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до 1-го посадо-вого окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

• виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки.

У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачують до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава, відповідно до чинного законодавства, забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надають за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за поііере- дні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизують, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатного передання земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути на-городжені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення (докладніше: ст. 55, ст. 57, ст. 58 Закону «Про освіту»).

Відомості про нагородження і заохочення —до трудової книжки

На практиці нерідко трапляється так, що вчителя було відзначено серйозними й вагомими нагородами, але згодом доводиться про це шукати документи. Порада практична: одразу простежити, щоби відповідні записи вчасно були внесені до трудової книжки. До речі, серед іншого, до трудової книжки вносять:

• відомості про нагородження та заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;

• відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди.

(Докладніше: п. 2.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвер-джено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціаль-ного захисту населення України 29.07.93 р. № 58, редакція від 04.11.2014 р.)

Цивільно-правовий договір

Цілком законним способом додаткового заробітку може бути виконання робіт, надання послуг на умовах цивільно-правового договору. Це може бути договір про надання послуг, договір підряду або цивільно-правовий договір без назви, що міс-тить ознаки кількох договорів (так званий змішаний договір). Якщо немає вакансії у штаті, то можна надавати послуги на умовах цивільно-правового договору.

При цьому не потрібно надавати довідки з основного місця роботи. Оплата здійснюватиметься на підставі акта виконаних робіт. Виконавець робіт (сторона договору, що виконує роботи або надає послуги) не підпорядкований Правилам внутрішнього трудового розпорядку. (Доцільно одразу прописати це в договорі.)

За умовами цивільно-правового договору (регульовано Цивільним кодексом України) оплата здійснюється на підставі акта виконаних робіт (наданих послуг) на умовах та у строки, передбачені договором.

На практиці це може відбуватися на початку наступного календарного місяця після підписання акта наприкінці місяця, коли було виконано роботи або надано послуги.

Робота за сумісництвом

Це простий й цілком законний шлях до отримання додаткового заробітку. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Для роботи за сумісництвом згоди роботодавця за місцем основної роботи не потрібно. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4-х годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу (докладніше: Постанова КМУ від 03.04.1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»; «Положення про умови ро-боти за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій», затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 28.06.1993 р. №43).

Правовий статус працівника як за основним місцем роботи, так і сумісника у принципі мало чим відрізняються один від одного. Оплата тимчасової непрацездатності (лікарняних) здійснюється за кожним місцем роботи.

Деякі особливості: робота за сумісництвом у державних підприємствах, установах, організаціях (ці обмеження поширюються і на комунальні на-вчальні заклади, тобто стосуються усіх закладів освіти, які фінансують з бюджету) не може перевищувати 50 % часу за основним місцем роботи.

Ще на практиці треба уважно подивитися, щоб графік роботи на двох місцях не збігався в часі.

Для оформлення й подальшої оплати листка тимчасової непрацездатності на роботі за сумісництвом треба його копію попередньо завірити за основним місцем роботи підписом керівника із мокрою печаткою.

Які документи треба буде надати? На практи¬ці під час оформлення на роботу за сумісництвом відділи кадрів просять надати, окрім основних до-кументів (паспорта, документа про освіту, про медичні огляди тощо), довідку з основного місця роботи із зазначенням годин роботи та завірену копію трудової книжки.

На практиці часто трапляється так, що педагогічні працівники влаштовуються в інший заклад освіти на роботу за сумісництвом. Але згодом з’ясовується, що педагогічне навантаження не перевищує 240 годин на рік із погодинною оплатою праці.

У такому випадку це не є роботою за сумісництвом, тому й документів, порівняно із оформленням на роботу за сумісництвом, знадобиться значно менше.

Яка робота не є сумісництвом

Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які, відповідно до чинного законодавства, не є сумісництвом.

Наведу стисло деякі із них.

1. Це літературна робота, у тому числі робота з редагування, перекладу та рецензування окремих творів, яку оплачують з фонду авторського гонорару.

2. Це технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці.

Особливо зверніть увагу, що не є сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш ніж 240 годин на рік.

3. Також це виконання обов’язків медичних консультантів установ охорони здоров’я в обсязі не більш ніж 12 годин на місяць з разовою оплатою праці.

4. Це й робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників з короткострокового навчання кадрів на підприємствах і в організаціях; виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами професійних навчально-освітніх навчальних закладів обов’язків щодо завідування кабінетами, лабораторіями і відділеннями, педагогічна робота керівних та інших працівників навчальних закладів, керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу і т. ін.

5. Також це переписування нот, яке виконують за завданнями підприємств; організація та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі туристично-екскурсійних установ профспілок.

6. Також не є сумісництвом інша робота, яку виконують в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день й отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці на основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Докладніше: Додаток до «Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій», Перелік робіт, які не є сумісництвом.

Стислий перелік податкових соціальних пільг

Для початку наведу стислий перелік податкових соціальних пільг. З урахуванням норм абзаца першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного дходу, отриманого від одного роботодавця у вигля¬ді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

• 169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку;

• 169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом

169.1.1 цього пункту, — для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину;

• 169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом

169.1.1 цього пункту, — для такого платника податку, який:

  • є самотньою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
  • утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років тощо. (Податковий кодекс України. Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. 169.1. Перелік податкових соціальних пільг)

Пропоную взяти до уваги алгоритм розрахунку податкової соціальної пільги, наведений 05.01.2015 р. Сектором комунікацій ГУ ДФС у Житомирській області (офіційний сайт: http:// 2t.sfs.g0v.ua/media-ark/news-ark/178248.html).

Гранична сума для застосування податкової соціальної пільги (станом на 01.01.2015 дорівнює 1710 грн): прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (станом на 01.01.2015 дорівнює 1218 грн), помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень (п. 169.4.1 ПКУ).

Величина податкової соціальної пільги: дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (п. 169.Г.1 ПКУ).

Отже, звичайна соціальна пільга (100 %)= =609,00 гривень, підвищена соціальна пільга (150 %)=913,50 гривень, підвищена соціальна пільга (200 %)=1218,00 гривень.

Податкова соціальна пільга: зменшення податку, збільшення доходу

Суттєво: згідно зі ст. 169 ПК та його перехід-ними положеннями, ще у грудні 2014 року податкова соціальна пільга дорівнювала 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Із 01.01.2015 р. передбачено вдвічі більше: 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) для надання податкової соціальної пільги.

Ще одним цілком законним шляхом певного збільшення розміру заробітку (місячного доходу) є отримання податкової соціальної пільги. Це означає, що із вашої місячної заробітної плати буде зменшено відрахування податку.

Таку пільгу застосовують за будь-яким лише одним місцем роботи (за основною роботою або за сумісництвом, тобто на вибір працівника).

Розмір доходу не повинен перевищувати 1 710 грн для будь-якого платника податку (сума «до нарахування», з якої потім будуть здійснюва¬тися відрахування; а не «чистими» по відомості «до виплати»).

Є також і деякі пільгові категорії.

Наприклад, працівник, що має на утриманні двох та більше дітей віком до 18 років, має право отримати податкову соціальну пільгу із розрахунку по 1710 грн на кожну дитину.

Тобто розмір заробітної плати такого працівника, який має двох дітей віком до 18 років, не повинен перевищувати 3 420 грн у місяць (1710 х х 2 = 3420).

Якщо працівник має на утриманні трьох дітей віком до 18 років, то розмір його місячної заробітної плати не повинен перевищувати 5 130 грн (1710x3 = 5130).

При цьому, якщо один із батьків оформить податкову соціальну пільгу на кожну дитину, то інший із батьків може оформити лише звичайну податкову пільгу на свої 1 710 грн, якщо його заробіток не перевищує цієї суми. (Докладніше: «Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затверджено Постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227; Податковий кодекс України: ст.169, п. 169.1, п.169.1.1. тощо).

Якщо ви оформлюєте звичайну податкову соціальну пільгу, то треба оформити бланк заяви, у якій слід зазначити п. 169.1.1. Податкового кодексу.

Якщо ж ви оформлюєте податкову соціальну пільгу у більшому розмірі (наприклад, на двох дітей), то, окрім заяви, слід надати копії підтверджувальних документів (наприклад, копії свідоцтв про народження дітей) та зазначити у заяві «п. 169.1.2. ПК, пільга у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, у розрахунку на кожну таку дитину». Заповнену та підписану вами заяву слід одразу надати до бухгалтерії.

Гапєєв Л. В., адвокат, член Спілки журналістів України, м. Харків

Переглядів: 129 | Додав: papavarva | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Травень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Погода у Варві
Друзі сайту

Название сайта


Название сайта


Название сайта


Название сайта
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz